Organizacinė struktūra

Pagrindinis asociacijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Visuotiniame susirinkime balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą.
Kolegialus Asociacijos valdymo organas yra Valdyba, kurią  sudaro 7 asmenys renkami 2 metų kadencijai. Valdybai vadovauja Prezidentas, kuris yra renkamas iš Valdybos narių.  Valdybos susirinkimai vykstą ne rečiau kaip kartą
per ketvirtį.
Kasdieninę Acociacijos veiklą organizuoja administracijos vadovas – vykdantysis direktorius.
 

organizacine-struktura

 
ASOCIACIJOS PREZIDENTĖ
 

Ilze Dimanta, L'Oreal
Eina pareigas nuo 2020 m. pradžios

Ankstesni prezidentai:
2019-2020 Marek Sczcesny (Avon)
2017-2019 Erika Budaitė (Avon)
2014-2016 Mindaugas Broga (GlaxoSmithKline)
2004-2014 Skaistė Sruogaitė (P&G)
2003-2004 Dainius Plepys (P&G)
2002-2003 Irena Gadomska (Reckitt Benckiser)
2000-2002 Jurga Kęsminavičienė (P&G)

 

ADMINISTRACIJA
 
 
Vykdančioji direktorė
 

inara-joniskiene

Inara Joniškienė

Asociacijoje dirba nuo pirmųjų dienų.
 
  • 2008 - 2010 m. Cosmetics Europe Valdybos narė
  • Cosmetics Europe Nacionalinų asociacijų direktorių komiteto narė
  • A.I.S.E. Nacionalinių asociacijų direktorių komiteto narė
  • Nordic Cluster (Danija, Švedija, Suomija, Norvegija, Estija, Latvija, Lietuva) asociacijų direktorių valdybos narė
  • Tarpinstitucinės Darbo grupės kosmetikos klausimais narė (grupė sudaryta SAM 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-997 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 Dėl kosmetikos gaminių nuostatų įgyvendinimo”)
  • Lietuvos standartizacijos techninio komiteto LST TK 75 (CEN/TC 392  ir ISO/TC 217) “Kosmetikos gaminiai” tikrasis narys ir pirmininko pavaduotoja
Ekspertė / projektų vadovė
 

natalija-liskauskiene

Dr. Natalija Liškauskienė

Back to top