Asociacijos veikla

 • Informacijos sklaida:
  • Teisinio reguliavimo naujienos (nauji ES ir Lietuvos teisės aktai, teisės aktų projektai) (tik nariams)
  • Rekomendacijos dėl naujų reikalavimų taikymo (tik nariams)
  • A.I.S.E. ir Cosmetics Europe vykdomi projektai ir iniciatyvos (tik nariams)
  • Pažangių pramonės iniciatyvų ir gerosios praktikos viešinimas
  • Informacijos apie Lietuvoje ir Europoje vykstančius specializuotus renginius, parodas ir seminarus platinimas
  • Asociacijos veiklos viešinimas per A.I.S.E. , Cosmetics Europe ir kitų šalių nacionalines asociacijas
 • Dalyvavimas  teisėkūros procese (tik nariams):
  • Švietimo ir mokymo renginių /seminarų organizavimas (nariams dalyvavimas nemokamas)
  • Dalyvavimas darbo grupių ir komitetų veikloje tiek Lietuvos, tiek ES lygiu
  • Pastabų ir komentarų teisės aktų projektams teikimas
  • Teisės aktų pataisų inicijavimas
 • Bendradarbiavimo skatinimas:
  • Ekspertinė ir konsultacinė veikla (mokamos paslaugos, nariams nuolaidos)
  • Apvalaus stalo diskusijų aktualiais klausimais organizavimas (tik nariams)
  • Bendradarbiavimo susitarimai su valstybinėmis institucijomis
 • Ekspertinė ir konsultacinė veikla (mokamos paslaugos, nariams nuolaidos):
  • Konsultacijos kosmetikos ir buitinės chemijos gaminių pateikimo į rinką, techninio reglamentavimo, ženklinimo, reklamos ir kitais klausimais
  • Kosmetikos gaminių notifikavimas
  • Kosmetikos gaminių saugos vertinimo ataskaitų rengimas
  • Kosmetikos produktų sertifikavimas
  • Informacija apie kosmetikos gaminių sudedamąsias dalis  - pagalba SVV
  • Dermatologiniai ir mikrobiologiniai tyrimai
  • Saugos duomenų lapų rengimas ir vertimas
  • Biocidinių produktų autorizavimo dokumentų rengimas
  • Laisvos prekybos sertifikatų išdavimas (nariams nemokamai)
  • Ir kita

PRIVATUMO POLITIKA

Back to top